← Назад
Політика конфіденційності

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНІЙНОСТІ

Політика конфіденційності, далі - Політика, діє відносно обробки персональних даних, які може отримати Товариство з обмеженою відповідальністю «К'Ю-МАРК», код ЄДРПОУ 43668513, адреса: 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 7, офіс 33 від фізичних осіб (суб'єктів персональних даних) на підставі Конституції України і Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI (далі - Закон), а також Генерального регламенту про захист даних (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 р (EU General Data Protection Regulation, далі - GDPR) і іншого застосовного Європейського законодавства про захист даних, спільно іменоване далі – Законодавство.
Надання персональних даних не є обов’язковим, а є лише Вашим правом, однак, не надання персональних даних унеможливлює надання Вам наших послуг.
Володільцем (контролером) та розпорядником (процесором) є Товариство з обмеженою відповідальністю «К’Ю-МАРК», код ЄДРПОУ 43668513, адреса: 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 7, офіс 33.
Право доступу до персональних даних надається тільки відповідальній особі або структурному підрозділу із обов’язком щодо недопущення розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових чи трудових обов’язків.

1. Терміни
Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Суб'єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється збір та обробка її персональних даних.
Згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, визначеної у розділі 2 даної Політики, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. Згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі https://qmark.io/ та qmark.com.ua. шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.
Знеособлення персональних даних – вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу. Володілець (контролер) – фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом. Розпорядник (процесор) персональних даних – фізична чи юридична особа, якій є володільцем персональних даних або якому законом надано право обробляти ці дані від імені володільця. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.
Третя особа - будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.
Анкета – перелік питань з метою виявлення суспільної думки у певній сфері, надавши повні, правдиві та достовірні відповіді на які, суб’єкт персональних даних отримує індивідуальну грошову винагороду, відповідно до умов Угоди користувача . Індивідуальна грошова винагорода – грошова винагорода, яку отримує суб’єкт персональних даних, за умови надання повних, правдивих та достовірних відповідей на запитання анкети відповідно до умов Угоди користувача.

2. Мета та цілі.
Ми обробляємо Ваші персональні дані лише в разі, якщо виконано одну з умов, зазначених у статті 6 GDPR, в тому числі, але не виключно:
• Ви дали згоду на обробку персональних даних;
• обробка необхідна в цілях надання Вам послуг;
• така обробка вимагається законодавством країнами ЄС, у випадку, якщо нами буде здійснюватися така співпраця з резидентами ЄС.
Метою збирання та оброблення персональних даних є проведення соціологічних досліджень у різноманітних сферах суспільного життя населення, виконання умов Договору, забезпечення якості надання послуг, захист законних прав та інтересів володільця персональних даних.
Нам необхідні Ваші персональні дані для збору аналізу Вашої думки/твердження з метою визначення суспільної думки з тих або інших питань.
Мета обробки персональних даних може бути змінена внаслідок зміни умов укладення з суб’єктом персональних даних договорів, змісту діяльності ТОВ «К’Ю-МАРК», а також у зв’язку зі зміною законодавства України та ЕС щодо захисту персональних даних.

3. Склад та зміст персональних даних.
Змістом персональних даних є інформація, отримана за допомогою веб-сайту – https://qmark.io/ та qmark.com.ua від суб’єкта персональних даних для надання ТОВ «К’Ю-МАРК» своїх послуг. ТОВ «К’Ю-МАРК» здійснює обробку персональних даних, зокрема, але не обмежуючись, у наступному складі:
• ім’я та прізвище по-батькові;
• реєстраційний номер облікової картки платника податків; • географічне розташування, місце реєстрації, місце проживання та тип населеного пункту, а також район міста для міст з районним поділом;
• дані геолокації;
• відомості про вік, стать, дату народження;
• адреса електронної пошти;
• контактний номер телефону;
• навчальні заклади, освіта та її рівень, професія, спеціальність;
• сфера діяльності, тип власності роботодавця (приватна або публічна власність);
• місце роботи та рід занять (в тому числі відомості про перебування особи на пенсійному забезпеченні та про вид призначеної пенсії);
• сімейний стан;
• діти (їх кількість, рід занять, вік);
• віросповідання;
• округ та виборча дільниця;
• ІР-адреса;
• інтернет-провайдера;
• дані про версію програмного забезпечення Вашого браузера;
• інформація про операційну систему;
• інформація про веб-сайт, який Ви використовуєте, щоб відвідати нас;
• тривалість відвідування та сторінки нашого веб-сайту та шляхи навігації на нашому веб-сайті;
• інформація щодо заповнених Анкет;
• інформація щодо нарахування індивідуальної винагороди суб’єкту персональних даних;
• інформація щодо отримання суб’єктом персональних даних індивідуальної грошової винагороди.
ТОВ «К’Ю-МАРК» може в будь-який час без попереднього повідомлення та отримання окремої згоди змінювати обсяг та зміст оброблюваних персональних даних (як в сторону збільшення, так і в сторону зменшення).

4. Права суб’єкта персональних даних
Права суб'єктів персональних даних відповідно до законодавства України та Генерального регламенту про захист даних ЄС 2016/679:
• знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
• отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
• на доступ до своїх персональних даних;
• отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законодавством, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
• пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
• пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
• на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
• звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
• застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
• вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
• відкликати згоду на обробку персональних даних;
• знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
• на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки
• суб'єкт даних повинен мати право на отримання від контролера підтвердження факту опрацювання її або його персональних даних і, якщо це так, - доступ до персональних даних та інформації за можливості, період, протягом якого передбачається, що персональні дані будуть зберігати, або, якщо це неможливо, - критерії визначення такого періоду;
• існування права надсилати запит до контролера щодо виправлення чи стирання персональних даних, або обмеження опрацювання персональних даних про суб'єкта даних і заперечувати проти такого опрацювання;
• якщо персональні дані передають до третьої країни або до міжнародної організації, суб'єкт даних повинен мати право бути повідомленим про належні гарантії відповідно до статті 46 GDPR щодо передавання даних.
• суб'єкт даних повинен мати право на виправлення його або її неточних персональних даних, яке повинен здійснити контролер без будь-якої необґрунтованої затримки. Зважаючи на цілі опрацювання, суб'єкт даних повинен мати право заповнити незаповнені персональні дані, в тому числі, надавши додаткову заяву.

5. Строк зберігання та видалення персональних даних
Персональні дані суб’єкта зберігаються протягом всього часу дії облікового запису на веб-сайті https://qmark.io/ та qmark.com.ua. протягом 30 (тридцяти) днів з моменту його видалення.
Видалення персональних даних здійснюється з наступних підстав: • закінчення строку зберігання даних, визначеного даною Політикою або законодавством;
• припинення правовідносин між суб'єктом персональних даних та володільцем чи розпорядником, відповідно до умов Угоди користувача, якщо інше не передбачено законодавством;
• видання відповідного припису Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та інший іноземний орган, який наділений повноваженнями щодо захисту персональних даних ;
• набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних;
• персональні дані, зібрані з порушенням вимог законодавства, підлягають видаленню або знищенню у встановленому законодавством порядку;
• персональні дані, зібрані під час виконання завдань оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності, боротьби з тероризмом, видаляються або знищуються відповідно до вимог закону.
За володільцем/розпорядником персональних даних залишається право на використання персональних даних після спливу строку зберігання при цьому такі данні підлягають знеособленню та можуть бути використані в історичних, статистичних чи наукових цілях.
Також, після видалення облікового запису, володілець/розпорядник персональних даних може зберігати результати опитування (анкетування) та необхідні для цього персональні дані з метою виконання умов Угоди користувача, а також персональні дані, строк зберігання яких визначений законодавством України.

6. Забезпечення захисту персональних даних
Володілець/розпорядник персональних даних зобов’язані забезпечити захист цих даних від випадкових втрати або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.
Володілець/розпорядник персональних даних вживає всі необхідні дії спрямовані на забезпечення максимального рівня захисту персональних даних, але не гарантує абсолютної безпеки інформації, що передається шляхом використання мережі Інтернет або зберігається в наших базах даних від протиправних дій третіх осіб – хакерських атак.
Важливо, суб’єкт персональних даних, надаючи згоду на обробку персональних даних, розуміє та погоджується з тим, що «логін» та «пароль», обрані (створені) ним/нею, є достатньою та необхідною інформацією для доступу та проходження опитувань (анкетувань) на веб-сайті https://qmark.io/ та qmark.com.ua. Суб’єкт персональних даних не має права передавати свої «логін» та «пароль» третім особам та в повній мірі самостійно несе відповідальність за їх збереження, самостійно обирає спосіб їх зберігання та захисту від несанкціонованого доступу. Суб’єкт персональних даних може дозволити зберігання «логіна» та «пароля» (з використання файлів «cookies») на власному пристрої для подальшої автоматичної авторизації на веб-сайті https://qmark.io/ та qmark.com.ua.
Якщо суб’єктом персональних даних не буде у встановленому законодавством порядку доведено протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням його «логіна» та «пароля» вважаються вчиненими відповідним суб’єктом персональних даних. У випадку несанкціонованого доступу до «логіну» та «паролю» та/або персональних сторінки (профілю), та/або розповсюдження «логіна» та «пароля» суб’єкта персональних даних, останні зобов’язаний негайно повідомити про це шляхом направлення електронного листа на адресу support@qmark.io.
Суб’єкт персональних даних, після реєстрації на веб-сайті https://qmark.io/ та qmark.com.ua отримує право самостійно створювати, використовувати та визначати зміст персонального профілю та, надаючи згоду на обробку персональних даних, розуміє та погоджується з тим, що будь-які треті особи не беруть участі у формуванні такого змісту.

7. Доступ третіх осіб до персональних даних
Порядок доступу третіх осіб до персональних даних визначається умовами даної Політики та, відповідно, згодою суб’єкта персональних даних на обробку цих даних, наданої володільцю персональних даних, або відповідно до вимог чинного законодавства України.
Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог законодавства або неспроможна їх забезпечити.
Доступ третіх осіб до персональних даних необхідний для виконання умов Угоди користувача, стороною якого є суб’єкт персональних даних.
В тому числі, але не виключно, доступ третіх осіб до персональних даних здійснюється для виконання умов Угоди користувача щодо виплати суб’єкту персональних даних індивідуальної грошової винагороди. Ми співпрацюємо з різними компаніями (в тому числі, але не виключно, з фінансовими установами, платіжними системами) з метою забезпечення своєчасного та повного виконання умов Угоди користувача щодо виплати суб’єкту персональних даних індивідуальної грошової винагороди. Таким компаніям надається доступ до персональних даних виключно в обсязі, необхідному для здійснення виплати індивідуальної грошової винагороди.
Також, доступ третіх осіб до персональних даних надається з метою виявлення, організації проведення та дослідження опитувань (анкетувань). Дане необхідно для того, щоб визначити, чи потрапляє суб’єкт персональних даних до цільової групи певного опитування (анкетування) та, відповідно, надіслати запрошення на проходження такого опитування (анкетування). Порядок доступу державних органів (в тому числі, але не виключно, правоохоронних органів, органів фіскальної та податкової служби) та органів місцевого самоврядування до персональних даних суб’єктів визначається чинним законодавством України.
Власник не збирає і не передає третім особам інформацію про платежі, платіжні картки та їх реквізити

8. Застосування файлів «cookies»
На веб-сайті – https://qmark.io/ та qmark.com.ua. використовуються файли «cookies» для забезпечення технічної функціональності, налаштування веб-сайту безпосередньо для користувачів та покращення роботи.
У разі необхідності, Ви можете перейти за посиланням та детально ознайомитись з Політикою використання файлів «cookies».

9. Заключні положення
При відборі кандидатів для проходження опитування (анкетування) може використовуватись процедура індивідуального прийняття рішень (профілювання). Вказане необхідно у зв’язку з тим, що певні опитування (анкетування) заздалегідь визначені для певних цільових груп. Таким чином, для відбору підходящих кандидатів досліджуються персональні дані суб’єктів. Кожен суб’єкт персональних даних має право на:
• отримання інформації щодо використання своїх персональних даних;
• виправлення персональних даних;
• видалення персональних даних;
• оскарження дій або бездіяльності.
У випадку такої необхідності, суб’єкт персональних даних може звернутись до нас шляхом направлення електронного листа на адресу support@qmark.io, рекомендованого листа з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу: Україна, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 7, офіс 33 або будь-яким іншим чином встановленим чинним законодавством. Ми залишаємо за собою право змінити заходи безпеки і захисту персональних даних в будь-який час, особливо, якщо це стає необхідним у зв'язку з технічними змінами. У цих випадках ми також відповідним чином адаптуємо нашу Політику. Будь ласка, завжди звертайте увагу та ознайомлюйтесь з найбільш актуальним варіантом нашої Політики.