← Назад
Угода Користувача

УГОДА КОРИСТУВАЧА

Дана Угода Користувача (далі – «Угода») укладається між Вами (далі – «Користувач») та Товариством з обмеженою відповідальністю «К'Ю-МАРК» (далі – ТОВ «К'Ю-МАРК») регулює усі види використання веб-сайтів – https://qmark.io/ та qmark.com.ua (далі – «Сайт»), який є власністю та управляється ТОВ «К'Ю-МАРК».
1. ТЕРМІНИ
1.1. Обліковий запис – це сукупність інформації про користувача й даних авторизації (логін, пароль).
1.2. Публічна оферта – пропозиція Адміністрації Сайту, адресована будь-якій повнолітній дієздатній фізичній особі, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг, а саме: участі у соціологічних дослідженнях на інтернет ресурсі Адміністрації Сайту за Індивідуальну грошову винагороду шляхом проходження онлайн-опитування (анкетування) на умовах, що викладені у даній Угоді.
1.3. Акцепт – повна й безумовна згода Користувача на укладення даної Угоди на умовах, визначених даною Угодою. 1.4. Адміністрація Сайту – Товариство з обмеженою відповідальністю «К’Ю-МАРК», код ЄДРПОУ 43668513, адреса: 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 7, офіс 33, яке здійснює проведення соціологічних досліджень у різноманітних сферах суспільного життя серед повнолітніх дієздатних фізичних осіб за Індивідуальну грошову винагороду на умовах, визначених даною Угодою.
1.5. Користувач – повнолітня дієздатна фізична особа, виключно громадянин(ка) України, який зареєстрований та проживає на території України, що зареєструвалась у спосіб, визначений на інтернет-Платформі Адміністрації Сайту, отримала анкету та пройшла онлайн-опитування (анкетування), якій Адміністрації Сайту сплачує Індивідуальну грошову винагороду у відповідності до умов даної Угоди.
1.6. Послуга – це участь Користувача в онлайн-опитуванні (анкетуванні) з метою проведення Адміністрацією Сайту соціологічних досліджень у різноманітних сферах суспільного життя за Індивідуальну грошову винагороду. Послуга надається після проходження Користувачем реєстрації у спосіб, визначений на інтернет-платформі Адміністрації Сайту.
1.7. Інтернет – платформа/Сайт – веб-сайти Q-MARK, розміщені за наступними електронними адресами: https://qmark.io/ та qmark.com.ua.
1.8. Анкета – перелік питань з метою виявлення (з’ясування) суспільної думки у певній сфері, надавши повні, правдиві та достовірні відповіді за які, Користувач має право на отримання Індивідуальної грошової винагороди.
1.9. Онлайн-опитування (анкетування) – процес надання Користувачем правдивих та достовірних відповідей на запитання Анкети Адміністрації Сайту з метою отримання Індивідуальної грошової винагороди.
1.10. Індивідуальна грошова винагорода – грошова винагорода, яку отримує Користувач, за умови надання повних, правдивих та достовірних відповідей на запитання Анкети та відсутності у Адміністрації сайту підстав для відмови в отриманні Користувачем такої винагороди.
1.11. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
1.12. Суб'єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється збір та обробка її персональних даних.
1.13. Згода на збір та обробку персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Реєстрація на сервісі інтернет-платформі Адміністрації Сайту передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.
1.14. Замовник - юридична або фізична особа, яка формує питання для здійснення соціологічних опитувань

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
2.1. Данна Угода є публічною офертою відповідно до чинного законодавства України. Вчинення конклюдентних дій Користувачами, спрямованих на використання Сайту вважається безумовним прийняттям (акцептом) цієї Угоди. Користувач цим визнає, що акцепт Угоди рівносильний підписанню та укладенню Угоди на умовах, викладених в цій Угоді.
2.2. Користувач зобов'язаний ознайомитися з Угодою перед використанням Сайту. При використанні будь-якої частини Сайту, Користувач погоджується з умовами даної Угоди та Політики конфіденційності укладених з ТОВ «К'Ю-МАРК». Якщо Користувач не погоджується з умовами вищезазначених документів, то йому не надається статус Користувача і йому забороняється використовувати Сайт.
2.3. Умови Угоди поширюються на всіх користувачів Сайту - як на зареєстрованих Користувачів, так і на незареєстрованих Користувачів, тобто тих, які не мають облікового запису.
2.4. У разі незгоди Користувача з Угодою або Політикою конфіденційності Користувач не може використовувати дану Інтернет-платформу.
2.5. Дану Угоду може бути змінено та/або доповнено Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого повідомлення Користувачів.

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ
3.1. Адміністрація Сайту надає Користувачеві можливість взяти участь в онлайн-опитуванні (анкетуванні) з метою проведення Адміністрацією Сайту соціологічних досліджень у різноманітних сферах суспільного життя, а Користувач, у випадку дотримання викладених в даній Угоді умов, отримує від Адміністрації Сайту Індивідуальну грошову винагороду.
3.2. Послуга надається за Індивідуальну грошову винагороду, розмір якої визначається в залежності від типу онлайн-опитування (анкетування) та вказується у повідомленні-пропозиції взяти участь у проходженні онлайн-опитування.
3.3. Угода вважається прийнятою Користувачем в повному обсязі і без винятків з моменту початку використання Інтернет-платформи або з моменту прийняття Угоди шляхом прийняття відповідної Угоди на Сайті за допомогою проставлення відповідних маркерів, або з моменту реєстрації Користувачем облікового запису на Сайті.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
4.1. Адміністрація Сайту зобов'язується:
4.1.1. Надавати Користувачу послуги відповідно до умов Угоди.
4.1.2. Сплатити Користувачу Індивідуальну грошову винагороду у випадку надання правдивих та достовірних відповідей на запитання відповідної Анкети та відсутності підстав для відмови у виплаті такої винагороди Користувачу.
4.2. Адміністрація Сайту має право:
4.2.1. Змінювати порядок надання послуг без переукладання даної Угоди, опублікувавши зміни на Сайті, за 3 календарних днів до їх впровадження.
4.2.2. Розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, відповідно до законодавства України, на вимогу уповноважених державних установ, а також для забезпечення нормального функціонування Інтернет-платформи або захисту Адміністрації Сайту та Користувача(ів), якщо це не суперечить відповідним конституційним правам громадян та чинному законодавству України.
4.3. Користувач має право:
4.3.1. Ознайомитись з Угодою щодо умов надання обраних послуг, дотримуватись та виконувати їх вимоги.
4.3.2. Отримувати інформацію про послуги та розмір Індивідуальної грошової допомоги, яка розраховується залежно від типу онлайн-опитування (анкетування).
4.3.3. Визначити спосіб отримання листів/повідомлень, зокрема, але не виключно:
• на особисту електронну адресу;
• та/або шляхом СМС-повідомлень на визначений Користувачем номер телефону;
• та/або шляхом повідомлень у месенджері (Viber, Telegram, WhatsApp).
4.3.4. Відмовитися від отримання листів на особисту електронну адресу та/або СМС-повідомлень або повідомлень у месенджері (Viber, Telegram, WhatsApp) шляхом видалення власного аккаунту (облікового запису) у порядку, встановленому п.5.12. цієї Угоди.
4.4. Користувач зобов’язується:
4.4.1. Пройти реєстрацію на Інтернет-платформі, правдиво та достовірно заповнивши персональні дані, що містяться в профілі облікового запису.
4.4.2. Правдиво та достовірно заповнити обрану Анкету, відповівши на всі запитання.
4.4.3. Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі).
4.4.4. Прийнявши дану Угоду, Користувач відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Регламенту Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 надає Адміністрації Сайту однозначну беззастережну згоду на обробку персональних даних та будь-якої інформації (даних), яка надається Користувачем Адміністрації Сайту, шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.
4.4.5. Користувач підтверджує, що йому відомо про включення його персональних даних до бази Адміністрації Сайту та про свої права, як суб’єкта персональних даних, а також мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.
4.4.6. Неухильно дотримуватись даної Угоди, Політики конфіденційності, чинного законодавства України.
4.5. Користувачеві заборонено:
4.5.1. сприяти розпалюванню релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі;
4.5.2. вчиняти дії, що порушують права і свободу, честь і гідність будь-якої особи;
4.5.3. ображати будь-кого;
4.5.4. використовувати нецензурні вислови, навіть якщо вони маскуються іншими символами;
4.5.5. провокувати словесну війну, що не має відношення до первинної причини суперечки;
4.5.6. створювати декілька облікових записів на Сайті, якщо фактично вони належать одній і тій самій особі;
4.5.7. вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;
4.5.8. надавати в користування свій обліковий запис та/або логін і пароль від свого облікового запису третім особам;
4.5.9. реєструвати обліковий запис від імені або замість іншої особи. При цьому, дозволена реєстрація від імені й за дорученням іншої фізичної особи або юридичної особи за умови одержання необхідних повноважень у порядку й формі, передбачених законодавством України;
4.5.10. розміщувати інформацію, що порушує права й законні інтереси третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій і відеороликів, основним об'єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на розміщення на Сайті фотографії або відео з її участю);
4.5.11. розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру;
4.5.12. використовувати будь-які комп'ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Сайті;
4.5.13. здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації інших користувачів; 4.5.14. намагатися одержати доступ до облікового запису та/або логіну й паролю іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна й пароля;
4.5.15. розміщувати комп'ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб;
4.5.16. використовувати для доступу до Сайту віртуальну приватну мережу – VPN.

5. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС КОРИСТУВАЧА
5.1. Для початку використання Інтернет-платформи, Користувачеві необхідно пройти процедуру реєстрації, в результаті якої для Користувача буде створено унікальний обліковий запис:
5.1.1. Для реєстрації на інтернет-платформі Користувачу необхідно зайти в розділ «Реєстрація», у якому необхідно вказати номер телефону.
5.1.2. На зазначений в пункті 5.1.1. Угоди, телефонний номер відсилається СМС-повідомлення, де зазначено автоматично згенерований пароль, який Користувачеві необхідно ввести у відповідному віконці на Інтернет-платформі.
5.1.3. Користувач отримує доступ до профілю облікового запису, де необхідно зазначити персональні дані Користувача.
5.1.4. Після здійснення дій передбачених пунктами 5.1.1. - 5.1.3. Угоди, Користувач буде отримувати доступ до відповідних Анкет.
5.2. Реєструючись на інтернет-платформі Користувач підтверджує, що він ознайомився та погоджується з Політикою конфіденційності та Політикою використання файлів «cookies» та надав згоду на обробку персональних даних.
5.3. При реєстрації Користувач зобов'язується надати достовірну і повну інформацію під час заповнення профілю облікового запису, підтримувати її в актуальному стані та вносити відповідні зміни у разі зміни своїх даних.
5.4. Під час Онлайн-опитування (анкетування) Користувачу може бути запропоновано додатково надати інформацію про себе та/або уточнити/конкретизувати інформацію, яка вже була надана Користувачем. Користувач зобов’язується надавати достовірну і повну інформацію під час Онлайн-опитування (анкетування). У разі надання неправдивої/недостовірної інформації та/або у разі, якщо інформація, надана під час Онлайн-опитування (анкетування) відрізняється від інформації, зазначеної Користувачем у власному обліковому записі, Адміністрація Сайту має право відмовити у нарахуванні та виплаті Користувачу Індивідуальної грошової винагороди.
5.5. Користувач усвідомлює, що анкетування він зможе пройти лише в межах географічного положення (геолокації) по відношенню до місцезнаходження, яке вказане при реєстрації в профілі облікового запису. У випадку, не співпадіння поточного географічного положення Користувача від того, що зазначений в профілі облікового запису, Користувачу будуть запропоновані альтернативні шляхи проходження анкетування.
5.6. У випадку надання Користувачем невірної (неповної, недостовірної) інформації, Адміністрації Сайту надано право заблокувати або видалити обліковий запис Користувача на власний розсуд та позбавити його можливості використання Інтернет-платформи в майбутньому.
5.7. Інформація, що надається Користувачем, зберігається та обробляється відповідно до Політики конфіденційності Адміністрації Сайту.
5.8. З метою захисту даних Користувача, Адміністрація Сайту має право встановити вимоги щодо логіна і пароля для облікового запису Користувача, які повинні відповідати певним умовам, наприклад, обов’язково містити великі та малі літери, спеціальні символи, а їх загальна кількість повинна бути не менше восьми символів.
5.9. Адміністрація Сайту не несе відповідальність за надійність обраних Користувачем логіна та пароля.
5.10. Дії, що вчинені при використанні Сайту Користувачем вважаються такими, які вчинені ним особисто, за умови використання логіна та пароля, незалежно від того, хто отримав контроль над обліковим записом.
5.11. З метою забезпечення безпеки персональних даних Користувача, Адміністрацією Сайту може бути тимчасово призупинений доступ або видалено обліковий запис Користувача. Дана норма також застосовується у разі порушення Користувачем даної Угоди та Політики конфіденційності.
5.12. Користувач за власним бажанням може вирішити видалити свій обліковий запис. Для цього Користувач надсилає електронний лист на адресу електронної пошти: support@qmark.io , в якому зазначає про своє бажання видалити свій обліковий запис. При цьому, такий електронний лист має бути надісланий з адреси електронної пошти Користувача, яка була вказана ним в профілі облікового запису. Отримання листа про видалення облікового запису з адреси електронної пошти вказаної Користувачем в профілі облікового запису, розцінюється Адміністрацією Сайту як таке – яке здійснено безпосередньо Користувачем. Користувач самостійно несе відповідальність за надання доступу третіх осіб до його електронної пошти. У випадку отримання Адміністрацією Сайту електронного листа Користувача з повідомленням про видалення власного облікового запису з адреси електронної пошти, відмінної від тієї, яка була зазначена Користувачем в профілі облікового запису, Адміністрація Сайту має право запросити у Користувача надання додаткових даних, які дозволяють ідентифікувати відправника відповідного електронного листа – як Користувача облікового запису. 5.13. Користувач погоджується отримувати регулярні електронні листи, електронні повідомлення в месенджерах (Viber, Telegram, WhatsApp) від Адміністрації Сайту з метою можливої подальшої участі в майбутніх Онлайн-опитуваннях (анкетуваннях).

6. ІНДИВІДУАЛЬНА ГРОШОВА ВИНАГОРОДА
6.1. Індивідуальна грошова винагорода нараховується Користувачу після проходження Користувачем відповідного анкетування, тобто після надання відповідей на запитання вказані в Анкеті, та виплачується у будь-який час за бажанням Користувача за умови відсутності у Адміністрації Сайту підстав для відмови у здійсненні такої виплати згідно з умовами даної Угоди. При цьому Користувач усвідомлює, що строк отримання ним Індивідуальної грошової винагороди залежить від умов та правил здійснення банківською установою платіжних операцій, у зв’язку з чим, Адміністрація Сайту не несе відповідальності за затримки отримання Користувачем Індивідуальної грошової винагороди, яка виникла у зв’язку затримкою здійснення платежу банківською установою.
6.2. Користувач усвідомлює, що розмір отриманої ним Індивідуальної грошової винагороди може відрізнятись від заявленої на Інтернет-платформі суми, внаслідок вирахування банками та/або платіжними системами комісії за перерахування/зарахування грошових коштів.
6.3. Індивідуальна грошова винагорода не нараховується та не виплачується у разі порушення Користувачем умов даної Угоди, в тому числі, але не виключно:
6.3.1. Надання неправдивої/недостовірної інформації під час реєстрації та/або заповнення облікового запису.
6.3.2. Надання неправдивої/недостовірної інформації під час Онлайн-опитування (анкетування).
6.3.3. Не співпадіння інформації, наданої Користувачем під час Онлайн-опитування (анкетування), та інформації, наданої Користувачем під час реєстрації та/або заповнення облікового запису.
6.4. Користувач має право не отримувати Індивідуальну грошову винагороду безпосередньо після проходження Онлайн-опитування (анкетування), а здійснювати накопичення грошових коштів в особистому кабінеті, в якому міститься інформація про опитування, які пройдені Користувачем та про накопичені грошові кошти. У такому випадку Користувач зобов’язується отримати Індивідуальну грошову винагороду не пізніше 90 (дев’яносто) календарних днів з дня проходження відповідного Онлайн-опитування (анкетування). У разі неотримання Індивідуальної грошової винагороди протягом вказаного вище строку Індивідуальна грошова винагорода анулюється та не виплачується Користувачу.

7. ВИКЛЮЧНІ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ ТА ФУНКЦІОНАЛ САЙТУ
7.1. Адміністрації Сайту належать виключні майнові права на інформацію (елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, бази даних, та інший вміст Інтернет-платформи).
7.2. Вся інформація, розміщена на Сайті, в тому числі результати онлайн-опитування Користувачів, є об'єктами виключних прав Адміністрації Сайту, містять конфіденційну інформацію та охороняються законодавством України. Адміністрація Сайту має право на використання результатів Онлайн-опитування Користувачів у власних цілях, на власний розсуд та будь-яким не забороненим чинним в Україні законодавством способом (в тому числі, але не виключно, доводити їх до необмеженого кола осіб будь-яким способом, в тому числі і шляхом опублікування, демонстрації, показу презентацій тощо).
7.3. Використання Користувачем вмісту Сайту в будь-якій формі і з будь-якою метою, непередбачених функціоналом Сайту або ж копіювання вмісту Сайту (анкетування) за межами Сайту заборонено, без отримання відповідної згоди від Адміністрації Сайту.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
8.1. Користувач особисто несе відповідальність за дії, щодо створення облікового запису, внесення власних персональних даних при реєстрації на Інтернет-платформі сайту.
8.2. У разі внесення неправдивих персональних даних Користувачем Адміністрація Сайту звільняється від обов’язку сплати грошової винагороди.
8.3. Інтернет-платформі Сайту може передаватись платіжними системами інформація про банківські реквізити Користувача для забезпечення виплати Індивідуальної грошової винагороди. Адміністрація Сайту, у разі отримання такої інформації, зберігає її виключно з метою виконання вимог податкового законодавства України та в межах строку, встановленого таким законодавством. Адміністрація Сайту не несе відповідальність за розповсюдження інформації про банківські реквізити Користувача третіми особами, в тому числі, платіжними системами.
8.4. Адміністрація Сайту залишає за собою право видалити обліковий запис Користувача, обмежити або припинити доступ Користувача, у разі виявлення дій, що становлять загрозу для роботи Інтернет-платформи (Сайту) та інших Користувачів.
8.5. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даною Угодою, Користувач та Адміністрація Сайту несуть відповідальність згідно з даною Угодою та чинним законодавством України.
8.6. Всі суперечки, які можуть виникнути в ході виконання цієї Угоди, Користувач та Адміністрація Сайту зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди - згідно чинного законодавства України.
8.7. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
8.8. У випадку використання Користувачем віртуальної приватної мережі – VPN, Адміністрація Сайту має повне право заблокувати обліковий запис Користувача без окремого попередження про це Користувача.

9. КОНТАКТНІ ДАНІ
9.1. У разі виникнення будь-яких питань з приводу реєстрації, створення облікового запису або необхідність у вирішенні інших питань пов’язаних з використанням Інтернет-платформи (Сайту), Користувач може звернутися до Адміністрації Сайту із запитом за наступною адресою електронної пошти: support@qmark.io.
9.2. Адміністрація Сайту гарантує, що буде докладати максимальні зусилля для того, щоб відповідь на запит Користувача була надана протягом 30 календарних днів. У разі не отримання відповіді своєчасно, Користувач має право направити повторний запит на адресу електронної пошти Адміністрації сайту.
9.3. Повідомлення Користувача направлені на адресу електронної пошти Адміністрації Сайту, які не дозволяють ідентифікувати Користувача, Адміністрацією не розглядаються.

10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Угода – це договір між Користувачем і Адміністрацією Сайту, який вступає в силу з моменту підтвердження Користувачем згоди з умовами Угоди і діє протягом всього терміну використання Інтернет-платформи.
10.2. У випадку визнання окремих положень Угоди недійсними або такими, що суперечать чинному законодавству України, це не є підставою визнання інших положень Угоди недійсними або такими, що суперечать чинному законодавству України.
10.3. Адміністрація Сайту має повне право застосувати дії спрямовані на захист своїх прав та інтересів при порушенні Користувачем положень Угоди, навіть якщо, з моменту вчинення Користувачем порушення пройшов тривалий час.
10.4. Адміністрація Сайту самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даної Угоди. Адміністрація Сайту має право самостійно змінити та/або доповнити умови цієї Угоди та додатків до неї, включаючи правила надання та отримання послуг за даною Угодою. При цьому Адміністрація Сайту гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті (сервісі) поточна редакція тексту цієї Угоди є дійсною.
10.5. Оплата замовника платіжною карткою за послуги компанії буде проводитись на захищеній банком платіжній сторінці.